กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย จัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก    Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย จัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย จัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   
                                                                      
เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรและถวายสังฆทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเป็นการแสดงความจงรักภักดี โดยมีนายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทยและครอบครัว เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชนไทย นักศึกษาไทย และประชาชนชาวไทยในกรุงฮานอยและภาคเหนือของเวียดนามเข้าร่วมด้วยจำนวนมาก