กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา และหน่วยงานทีมประเทศไทยในนครโอซากา พร้อมด้วยคู่สมรส ผู้แทนสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนชาวไทยที่พำนักอยู่
ในจังหวัดโอซากา และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมประมาณ ๕๐ คน