กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จัดกิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จัดกิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และนางนิธินันทนา วงศ์ภักดี ภริยา เป็นประธานในพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดอานันทเมตยาราม โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย และชุมชนไทยในสาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าร่วมงานประมาณ ๑๒๐ คน โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจ้าอาวาสจากวัดต่างๆ ในสิงคโปร์ จำนวน ๑๐ รูป และพระสงฆ์จากวัดไทยในสิงคโปร์รวมกว่า ๒๐ รูป นำประกอบพิธีทางศาสนา ซึ่งประกอบด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ และบทสวดจักกิวังสะทะสะมะปะระเมนทะมะหาราชาภิถุติ คาถาการถวายเครื่องไทยธรรม และภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์