กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดกิจกรรมสวดมนต์ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดกิจกรรมสวดมนต์ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดกิจกรรมสวดมนต์ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดป่าพุทธรังษีโซล เมืองฮวาซอง จังหวัดคยองกี โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ๓ แห่ง ได้แก่ วัดป่าพุทธรังษีโซล วัดพุทธารามเกาหลี และวัดภาวนากรุงโซลเข้าร่วมพิธี  และนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เป็นประธานกิจกรรมฯ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่และคู่สมรสของสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย รวมทั้งประชาชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน