กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี จัดกิจกรรมสวดมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี จัดกิจกรรมสวดมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายดนัย การพจน์ เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชนชาวไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตที่มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย