กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ได้ร่วมกับชุมชนชาวไทยในราชอาณาจักรกัมพูชา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยสมเด็จพระสังฆราชอภิศิริสุคนธามหาสังฆราชาธิบดี บัว กรี พระสังฆราชฝ่ายธรรมยุติกนิกายแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เสด็จเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์รวม ๙ รูป
 
ชุมชนชาวไทยจำนวนมากได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และมีจิตศรัทธาร่วมนำข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัยมาตักบาตรสมเด็จฯ บัว กรี และคณะสงฆ์ ทั้งนี้ หลังพิธีทำบุญตักบาตร สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันชุมชนชาวไทย