กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ จัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ จัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้จัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยนางจุฬามณี ชาติสุวรรณ เอกอัครราชทูตฯ และนายวิชัย ชาติสุวรรณ คู่สมรสเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธี มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๕๐ คน ประกอบด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ชุมชนไทยในศรีลังกา คณะกรรมการสมาคมศรีลังกา – ไทย คณะกรรมการสมาคมนักธุรกิจศรีลังกา - ไทย และนักธุรกิจชาวศรีลังกา โดยในเวลา ๑๐.๓๐ พระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป จากวัดทีปทุตตมาราม และวัดชัยเสขาราม ได้เริ่มประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จากนั้น ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ พร้อมถวายปัจจัยไทยธรรม พิธีกรรมทั้งหมดได้สิ้นสุดในเวลา ๑๒.๐๐ น. นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสดังกล่าว ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวศรีลังกา และมีผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวและหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของศรีลังกามารายงานข่าวการจัดพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก