กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ สมาชิกทีมประเทศไทย และครอบครัว รวมทั้งภาคเอกชนไทยและประชาชนชาวไทยใน สปป. ลาวได้ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ๘๐ รูป ณ พระธาตุหลวง นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชวนคนไทยใน สปป. ลาวมาร่วมเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกับคนไทยทั่วประเทศที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. ด้วย