กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ประกอบพีธีทางศาสนา สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในอากาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกส Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ประกอบพีธีทางศาสนา สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในอากาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกส

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต ได้เป็นประธานในการประกอบพิธีทางศาสนา สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สถานเอกอัครราทูต พร้อมด้วยข้าราชการและชุมชนไทยในประเทศบรูไน ประมาณ ๕๐ คน ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี เอกอัครราชทูต ข้าราชการ และชุมชนไทยในบรูไนได้ลงนามในสมุดถวายพระพร ในโอกาสนี้ คนไทยที่มาร่วมพิธีครั้งนี้ ได้รับชมภาพชุดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ด้วย