กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

          เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดพระธาตุอิงฮัง แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีนายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และชาวไทยในแขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมจำนวน ๔๐ คน 
          ในโอกาสนี้ ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นพระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ภายหลังเสร็จพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ประธานนำผู้เข้าร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์บริเวณหน้าพระธาตุอิงฮัง
          พระธาตุอิงฮังเป็นศาสนสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งอยู่ที่บ้านทาดอิงฮัง ห่างจากตัวเมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามเส้นทางหมายเลข ๙ ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร แขวงสะหวันนะเขตจัดงานบุญนมัสการพระธาตุอิงฮังในเดือนธันวาคมของทุกปี พระธาตุอิงฮังเป็นพระธาตุคู่แฝดของพระธาตุพนมและเป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวลาวและไทย