กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้เป็นประธานในงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดพุทธาราม ฟินแลนด์ และวัดพุทธธรรมฟินแลนด์ รวม ๕ รูปมาทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และมีข้าราชการ ลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมครอบครัว ตลอดจนคนไทยที่พำนักอาศัยในฟินแลนด์มาร่วมงานด้วย