กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากาจัดกิจกรรมสวดมนต์ ทำบุญ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากาจัดกิจกรรมสวดมนต์ ทำบุญ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรียส์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา ได้เป็นประธานจัดกิจกรรมสวดมนต์ ทำบุญ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดธรรมราชิกพุทธมหาวิหาร โดยมีพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูปจากวัดธรรมราชิกพุทธมหาวิหารนำประกอบพิธีทางศาสนา และมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย และชุมชนไทยในบังกลาเทศ เข้าร่วมงานด้วยประมาณ ๗๐ คน กิจกรรมประกอบด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๓๕ รูป และภายหลังจากพิธีทางศาสนาเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบข้าวสาร จำนวน ๓,๐๐๐ กิโลกรัม ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าของวัดธรรมราชิกพุทธมหาวิหาร จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ และผู้เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชมโรงเรียนวัดธรรมราชิกพุทธมหาวิหาร พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กกำพร้าของสถานสงเคราะห์ฯ จำนวน ๓๕๐ คน