กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ได้จัดให้มีการลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดพุทธรังษี เขตอิงเกอ นิวไทเป ไต้หวัน โดยมีนายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าฯ ข้าราชการสำนักงานการค้าฯ ทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่ และชุมชนไทยในไต้หวัน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ต่อมาเมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานการค้าฯ ได้จัดกิจกรรมทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าฯ เป็นประธานในพิธีสวดมนต์และทำบุญ

กิจกรรมทำบุญดังกล่าวประกอบไปด้วยการการเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ การถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๙ รูป จากนั้น ผู้อำนวยการใหญ่ ได้นำผู้เข้าร่วมงานทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยทำความสะอาดบริเวณวัด เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการมีร่วมรักษาความสะอาดและสมบัติของส่วนรวม