กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดศรีนครินทรวราราม เมืองเกรทเซนบาค โดยมีนายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระเทพกิตติโมลี เจ้าอาวาสวัดศรีนครินทรวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยพระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์นร่วมกับพสกนิกรชาวไทยในสมาพันธรัฐสวิสถวายภัตตาหารเพลและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์