กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒

วันนี้ (วันเสาร์ที่ ๔ พ.ค. ๒๕๖๒) เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดต้าฉือ นครเฉิงตู โดยมีนายวิทิต เภาวัฒนาสุข กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ รวมทั้งผู้แทนภาคเอกชนไทย ชุมชนชาวไทยและมวลมิตรชาวจีนในมณฑลเสฉวนและมหานครฉงชิ่ง เข้าร่วมรวมทั้งสิ้นประมาณ ๘๕ คน

 

กงสุลใหญ่ฯ ได้เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้นำข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ทีมประเทศไทย และผู้แทนชุมชนชาวไทย ร่วมกันถวายปัจจัย ผลไม้ และข้าวสาร แด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีฯ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

 

หลังจากพิธีเจริญพระพุทธมนต์ กงสุลใหญ่ฯ ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ทีมประเทศไทย รวมทั้งชุมชนชาวไทยและมวลมิตรชาวจีนที่เข้าร่วมพิธีฯ ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ ด้วยการทำความสะอาดบริเวณพระอุโบสถวัดต้าฉือ ทั้งนี้ ในระหว่างการจัดกิจกรรม สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ตั้งโรงทานน้ำดื่มแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปที่ได้มาทำบุญที่วัดด้วย