กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตาจัดพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตาจัดพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร และสวดพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล   พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดพุทธเมตตา กรุงจาการ์ตา โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ หน่วยงานทีมประเทศไทย และชุมชนชาวไทยในกรุงจาการ์ตา ร่วมพิธีดังกล่าวจำนวนประมาณ ๑๐๐ คน