กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา จัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา จัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายรัศม์ ชาลีจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา เป็นประธานในพิธีสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยครอบครัวและคนไทยในกรุงอัสตานาเข้าร่วมในพิธี