กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีสวดมนต์ ทำบุญและตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีสวดมนต์ ทำบุญและตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีสวดมนต์ ทำบุญและตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยภริยา ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ สมาชิกทีมประเทศไทย และครอบครัว รวมทั้งภาคเอกชนไทยและประชาชนชาวไทยในมาเลเซีย รวมกว่า ๑๐๐ คน เข้าร่วมในพิธีฯ ด้วย