กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน จัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน จัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้ (วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศอิหร่าน) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน ได้จัดกิจกรรมทางศาสนาที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน ได้แก่

๑. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธาน ร่วมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรส คณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนชาวไทยในประเทศอิหร่านเข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้จุดธูปเทียนเครื่องบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ และถวายคำนับเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อมาผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันสวดเจริญพระพุทธมนต์พระคาถาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ 

๒. หลังจากนั้น นักศึกษาไทยในประเทศอิหร่านและคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามได้ถวายคำนับเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประกอบพิธีดุอาอ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ 

ในลำดับสุดท้ายผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยกิจกรรมทางศาสนาทั้ง ๒ ข้างต้น มีผู้เข้าร่วมพิธี จำนวนรวม ๔๐ คน