กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง จัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง จัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๔๕ น. นายอสิ ม้ามณี กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เป็นประธานในพิธีทางศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดฮ่องกงธัมมาราม โดยมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ทีมประเทศไทย และชุมชนไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เข้าร่วมงานประมาณ ๑๕๐ คน โดยมีพระสงฆ์ จำนวน ๕ รูป นำประกอบพิธีทางศาสนา ซึ่งประกอบด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ การถวายเครื่องไทยธรรม การตักบาตร และการถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์