กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี จัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี จัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ได้จัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนายธาตรี เชาวชตา กงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี เป็นประธาน โดยมีกำหนดการ ดังนี้

พิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

เวลา ๙.๐๐ น. ข้าราชการและชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่พำนัก ณ เมืองการาจี แคว้นซินด์และแคว้นบาลูจิสถานเดินทางถึงอาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ

เวลา ๙.๓๐ น. นายธาตรี เชาวชตา กงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และนำข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี และชาวไทยทุกหมู่เหล่าสวดมนต์ถวายพระพร