กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : พิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : พิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายเกริกพันธุ์ ฤกษ์จำนง เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เป็นประธานในพิธี และพระราชปฏิภาณโสภณ รองเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามวรวิหารเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล  หลังจากนั้น ชุมชนไทยได้เข้าร่วมพิธีได้สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และร่วมตั้งจิตนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งนี้ ชุมชนไทยในสเปนที่เดินทางมาร่วมพิธีสำคัญในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น ๗๕ คน