กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต จัดกิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต จัดกิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงราบัต ได้ร่วมกับชุมชนชาวไทยในราชอาณาจักรโมร็อกโก จัดกิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพระครูไพโรจน์ภาวนาวิเทศ วิ. (ชัชวาล สุรินทร์) เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา เมือง Roubaix ประเทศฝรั่งเศส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์รวม ๓ รูป

ชุมชนชาวไทยได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และมีจิตศรัทธาร่วมถวายอาหารเพลและถวายปัจจัย  ทั้งนี้ หลังพิธีทำบุญตักบาตร สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันชุมชนชาวไทย