กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดธรรมกิตติวงศ์ กรุงปราก มานำสวดมนต์ โดยมีนางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงปราก รวมทั้งชุมชนไทยในกรุงปรากเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการจัดสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลและจัดแสดงชุดนิทรรศการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมด้วย