กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ จัดพิธีทำบุญใส่บาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ จัดพิธีทำบุญใส่บาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟจัดพิธีทำบุญใส่บาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีชาวไทยที่อาศัยอยู่ในอิสราเอลเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยในงานมีการนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย