กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดกิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดกิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ พร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ และถวายอาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณรและแม่ชีนานาชาติ จำนวน ๑๖๐ รูป และจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ชาวเนปาลผู้ยากไร้ จำนวน ๙๐ คน พร้อมทั้งจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดไทยลุมพินี เมืองลุมพินี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก