กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และวัดพุทธาราม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และวัดพุทธาราม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และวัดพุทธาราม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ร่วมกับวัดพุทธาราม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่วัดพุทธาราม เมืองแวร์มเดอ สวีเดน โดยมีนายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หน่วยงานทีมประเทศไทย รวมทั้งชุมชนชาวไทยในสวีเดนและครอบครัวเข้าร่วมพิธีฯ รวม ๘๕ คน