กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดไทยนอร์เวย์ โดยมีนายประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เป็นประธาน และมีผู้จัดการบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงออสโล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนชาวไทยในกรุงออสโล มาร่วมงานประมาณ ๕๐ คน

 

ในโอกาสนี้ ภิกษุทรงสมณศักดิ์ ๑๔ รูป สวดเจริญชัยมงคลคาถาถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยผู้เข้าร่วมงานพิธีฯ ได้ร่วมกันสวดมนต์ด้วยความจงรักภักดี และถวายภัตตาหารเพลเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ นอกจากนี้ มีผู้เข้าร่วมงานลงนามถวายพระพรชัยมงคลและชื่นชมการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ