กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ น้อมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ณ วัดพุทธาราม เมืองวาลไวก์ โดยมีพระธรรมพุทธิวงศ์ ประธานสงฆ์วัดพุทธาราม เมืองวาลไวก์ 
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก 
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกับพสกนิกรชาวไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
ตักบาตรและถวายภัตตาหารเพล รวมทั้งจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ๙ รูป ตลอดจนตั้งจิตนั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 
ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และเปิดให้ประชาชนชาวไทยลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
ตลอดจนร่วมกับวัดพุทธาราม เมืองวาลไวก์ จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลด้วย
 
* * * * * * * * * * *