กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ โรงแรม Terrou-bi กรุงดาการ์ โดยนายอรุณ จิวาศักดิ์อภิมาศ เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธี และนำข้าราชการ และชุมชนไทยในเซเนกัล สวดมนต์และนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้นำข้าราชการและชุมชนไทยได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสดังกล่าว ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก