กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการทีมประเทศไทย และครอบครัว ตลอดจนชุมชนไทยในบราซิลจำนวน ๒๑ คน เข้าร่วมพิธี
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์พระมุฑิโต ประธานสมาคมพุทธศาสนาในบราซิล ซึ่งเป็นภิกษุสงฆ์ชาวบราซิลที่บวชและศึกษาพระพุทธศาสนาที่วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี เป็นเวลา ๑๒ ปี สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี และเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้าง
วัดสุทธวารี เมือง Sao Lourenco รัฐมีนัสเซไรส์ ซึ่งเป็นวัดพุทธเถรวาทสายวัดป่าไทยแห่งแรกในบราซิล มาทำพิธีทางศาสนา โดยพระมุฑิโตได้เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้นำ
ผู้เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลแก่พระมุฑิโตเป็นพระราชกุศล นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลสำหรับชุมชนไทยด้วย