กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดป่าโคเปนเฮเกน Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดป่าโคเปนเฮเกน

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดป่าโคเปนเฮเกน โดยมีนายวิชิต ชิตวิมาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เป็นประธานในพิธี และมีพระครูพิเนตศาสนคุณ (สมศักดิ์ กนฺตสีโล) เจ้าอาวาสวัดป่าโคเปนเฮเกน นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หน่วยงานทีมประเทศไทย ตลอดจนชุมชนไทยในเดนมาร์กและครอบครัว รวมประมาณ ๒๐๐ คน โดยในโอกาสดังกล่าว ผู้เข้าร่วมพิธีได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และชมนิทรรศการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมทั้งได้ร่วมกันบริจาคเงินสบทบทุนแก่มูลนิธิโรคมะเร็งในเด็ก ประเทศเดนมาร์ก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว