กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก  Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคาร Fukuoka Center Promotion of Small and Medium Enterprise จ.ฟูกูโอกะ โดยมีนายอัฐกาญจน์ วงศ์ชนะมาศ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานทีมประเทศไทยประจำจังหวัดฟูกูโอกะ ได้แก่ นางรุ่งทิพ ว่องปฏิการ คิมูระ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฟูกูโอกะ นายสวัสดิอาทร์ ปาณิกบุตร ผู้จัดการทั่วไป ประจำประเทศญี่ปุ่นภาคใต้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เจ้าหน้าที่ และชุมชนไทยในภูมิภาคคิวชูและจูโกะกุ รวมกว่า ๔๕ คน

กิจกรรมในงานประกอบด้วยกงสุลใหญ่ฯ กราบบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ เพื่อถวายราชสักการะ จากนั้นผู้ร่วมงานกล่าวอาราธนาศีลพร้อมกัน และพระสงฆ์ ๓ รูปจากวัดสุทธิวราราม ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และสวดมงคลคาถาบท “จกฺกิวํสทสมปรเมนฺทมหาราชาภิถุติคาถา” เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยประชาชนที่มาร่วมงานได้ร่วมกันสวดมงคลคาถาโดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้นกงสุลใหญ่ฯ ได้นำผู้ร่วมพิธีถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ร่วมกันกรวดน้ำ และพระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ผู้ร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคล

ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เปิดให้ผู้ร่วมงานลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายในงานด้วย