กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายสังฆทาน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายสังฆทาน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

                     เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. (เวลา ๙.๐๐ น. ประเทศไทย) สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายสังฆทาน เพื่่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดจ้านซาน เมืองชิงต่าว มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ทีมประเทศไทย ตลอดจนชาวไทยในเมืองชิงต่าวเข้าร่วม โดยในพิธี ประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้น ท่านเหิง เหลย ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดจ้านซาน ประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์วัดจ้านซาน เจริญพระพุทธมนต์ ต่อมา กงสุลใหญ่ฯ สวดถวายพระคาถาจักกิวังสะทะสะมะปะระเมนทะมะหาราชาภิถุติ และนำสวดถวายพระคาถาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ทั้งวัดจำนวน ๑๐๐ ชุด
                    ต่อมาเวลา ๑๑.๐๙ น. (เวลา ๑๐.๐๙ น. ประเทศไทย) กงสุลใหญ่ฯ และผู้เข้าร่วมพิธีฯ ร่วมถวายพระคาถาชัยมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐