กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน ได้จัดพิธีทำบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดสุเมธาราม เมือง Ericeira Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน ได้จัดพิธีทำบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดสุเมธาราม เมือง Ericeira

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน ได้จัดพิธีทำบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดสุเมธาราม เมือง Ericeira โดยมีนางสาวพรพรรณ บัวเกิด เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการและคู่สมรส และเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งชุมชนชาวไทยและครอบครัว รวมทั้งสิ้นประมาณ ๓๐ คน เข้าร่วมพิธี

เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. เอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และนำสวดมนต์คาถาถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ และผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ กรวดน้ำและรับพร 

ต่อจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ และผู้เข้าร่วมพิธีรับประทานอาหารร่วมกันก่อนการร่วมกิจกรรมทำความสะอาดวัดเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว