กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราจัดกิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราจัดกิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ร่วมกับวัดธัมมธโร (กรุงแคนเบอร์รา) ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีพระสงฆ์รวม ๑๑ รูป นำโดยพระราชสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดธัมมธโรและประธานคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในเครือรัฐออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และหลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดป่ากุง จังหวัดร้อยเอ็ด และมีชุมชนไทยในกรุงแคนเบอร์ราและเมืองใกล้เคียงเข้าร่วม