กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง จัดพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง จัดพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นายรัชฎา จิวาลัย กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ คู่สมรส และชาวไทยในรัฐปีนังและรัฐใกล้เคียง ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดไชยมังคลาราม เขตปูเลาติกุส รัฐปีนัง โดยก่อนเริ่มพิธี กงสุลใหญ่ฯ และผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นถวายแก่วัด โดยข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของเครื่องใช้ส่วนหนึ่งจะนำไปบริจาคให้แก่บ้านพักคนชราในช่วงบ่าย

สำหรับพิธีในช่วงเช้า กงสุลใหญ่ฯ ประธานในพิธีฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้น กงสุลใหญ่ฯ และผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล สมาทานศีล และอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และสวดถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้งถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน