กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดกิจกรรมทางศาสนา เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน จัดกิจกรรมทางศาสนา เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้จัดกิจกรรมทางศาสนา ณ วัดโพธิญาณาราม เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยในเวลา ๐๙.๓๐ น. นายดนัย เมนะโพธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และครอบครัว ตลอดจนชุมชนไทย ได้ร่วมบำเพ็ญกิจกรรมกุศลทางศาสนา ประกอบด้วยการสวดมนต์ การนั่งสมาธิ และการตักบาตรถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ ก่อนที่จะร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่วัดในช่วงบ่าย