กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู จัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู จัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ

              เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายมงคล สินสมบูรณ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่วัดโพธิวิหาร (วัดยามู) อำเภอตุมปัต รัฐกลันตัน โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู พร้อมด้วยครอบครัว รวมทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยที่พำนักในรัฐกลันตันและรัฐตรังกานูร่วมในพิธีฯ
 
              วัดโพธิวิหารหรือวัดยามู ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านยามู  อำเภอตุมปัต รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียคนเก่าแก่ในหมู่บ้านได้เล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับประวัติการสร้างหมู่บ้านยามู ว่า เริ่มต้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมีพระเจ้าแผ่นดินของกรุงศรีอยุธยาได้เสด็จลงมาตีหัวเมืองภาคใต้ หรือหัวเมืองมลายู  ในขณะทรงหยุดพักทัพ ช้างเผือกซึ่งเป็นช้างทรงของพระองค์ได้เตลิดหลุดหนีเข้าป่า พระองค์จึงสั่งให้บรรดาทหารและไพร่พลส่วนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่มาจากเมืองสุพรรณบุรี ออกตามจับช้างดังกล่าวกลับมาพร้อมกับคาดโทษไว้ล่วงหน้าว่า หากจับช้างไม่ได้จะประหารชีวิตทั้งหมด
 
              บรรดาทหารและไพร่พลจึงแบ่งกำลังออกเป็น ๒ กลุ่ม ติดตามช้างเป็นเวลานานนับแรมเดือนแต่ไม่พบ ครั้นจะกลับไปก็เกรงว่าจะถูกประหารชีวิต จึงได้ตัดสินใจพากันอพยพหนีมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านยามูแห่งนี้กลุ่มหนึ่ง อีกกลุ่มหนึ่งไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านเสมอรัก อำเภอปาเซร์ปูเต๊ะ รัฐกลันตัน มาจนทุกวันนี้
 
              วัดโพธิวิหารเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง ชาวบ้านยามูเชื่อว่า สร้างเมื่อประมาณ ๒๐๐ ปีมาแล้ว  แต่ไม่มีหลักฐานยืนยันเกี่ยวกับวันเวลาที่แน่นอน อย่างไรก็ดี จากการพิจารณาศิลปะสถาปัตยกรรมของอุโบสถ ซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่ที่สุดที่ยังคงอยู่ภายในวัด ทำให้พอจะคาดคะเนระยะเวลาที่เริ่มสร้างวัดได้ เนื่องจากเป็นศิลปะสถาปัตยกรรมพื้นเมืองที่นิยมกัน เมื่อประมาณ ๑๐๐ – ๒๐๐ ปีที่แล้ว
 
              ปัจจุบันวัดโพธิวิหารเป็นหนึ่งในสี่สถานที่ท่องเที่ยวที่กระทรวงการท่องเที่ยวมาเลเซียประกาศให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของรัฐกลันตัน โดยนอกจาก สิ่งก่อสร้างและศาสนสถานที่สำคัญแล้ว ยังมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความยาวถึง ๔๐ เมตร สูง ๑๑ เมตร กว้าง ๙ เมตร เริ่มสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๒๒