กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดจิ้งอัน นครเซี่ยงไฮ้  Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดจิ้งอัน นครเซี่ยงไฮ้

          เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดจิ้งอัน นครเซี่ยงไฮ้ โดยมีนางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทยในนครเซี่ยงไฮ้ ตลอดจน นักธุรกิจ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนชาวไทยในนครเซี่ยงไฮ้และเขตอาณา รวมถึงชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในนครเซี่ยงไฮ้ในวันดังกล่าว เข้าร่วมประมาณ ๑๕๐ คน

          ในระหว่างพิธีฯ พระสงฆ์วัดจิ้งอัน ๙ รูป ได้ประกอบพิธีสงฆ์แบบมหายานตามคติความเชื่อของจีนที่ว่าเลขเก้าเป็นเลขมงคลสื่อความหมายถึง “ความยืนยาว” โดยกงสุลใหญ่ฯ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายพระราชสักการะ จากนั้นพระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์แล้วเชิญผู้เข้าร่วมพิธีไปปักธูปไม้หอมยังกระถางธูปเบื้องหน้าพระพุทธรูปเพื่อร่วมถวายพระพรชัยมงคล โดยพระพุทธมนต์ที่ใช้ในพิธีนี้คือบท “เย่า ซือ โจ้ว” หรือคาถาพระไภษัชยคุรุไวฑูรณ์ประภาตถาคต เป็นการขอพรให้ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ และทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาพาธอุปัทวันตราย เป็นบทสวดมนต์ที่ชาวจีนเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์จะนำมาซึ่งพรอันเป็นที่ปรารถนาทุกประการ โดยพิธีดำเนินไปอย่างเรียบร้อยงดงามและสมพระเกียรติ