กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง จัดกิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง จัดกิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวนิธิวดี มานิตกุล กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เป็นประธานจัดกิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ณ วัดพุทธเถรวาท วิทยาลัยพระปริยัติธรรมยูนนาน เมืองอานหนิง มณฑลยูนนาน โดยกิจกรรมในช่วงเช้า ประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๙ รูป และพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานทีมประเทศไทยในนครคุนหมิง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทย คณาจารย์ ผู้ประกอบการและนักธุรกิจชาวไทย นักเรียน นักศึกษา และชุมชนไทย เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๘๐ คน โดยหลังจากกิจกรรมทางศาสนาในช่วงเช้า ในช่วงบ่ายเป็นการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในบริเวณวิทยาลัยพระปริยัติธรรมยูนนาน ได้แก่ การเก็บกวาดขยะ กวาดถูทำความสะอาดบริเวณลานวัด ถนน และบาทวิถี ปรับแต่งทัศนียภาพ ตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ ทำความสะอาดศาสนสถานและอาคารเรียน และทำความสะอาดห้องน้ำ ในพื้นที่ของนิกายเถรวาท มหายาน และวัชรญาณ ภายในวิทยาลัยฯ โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานทีมประเทศไทยในนครคุนหมิง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทย คณาจารย์ และนักธุรกิจชาวไทย นักเรียน นักศึกษา จิตอาสา และชุมชนไทยจำนวนเกือบ ๒๐๐ คนเช่นกัน