กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดพิธีทำบุญตักบาตรและสวดมนตร์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดพิธีทำบุญตักบาตรและสวดมนตร์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และภริยา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๑๒๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานทีมประเทศไทยและครอบครัว ภาคเอกชน นักศึกษา และชุมชนชาวไทยในกรุงปักกิ่งและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน ๗ รูป ประกอบด้วยพระสงฆ์ไทย ๕ รูป และพระสงฆ์จีน ๒ รูป จากวัดม้าขาว เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน ประกอบพิธีทางศาสนา

 

การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเวลา ๐๙.๐๐ น. เอกอัครราชทูตฯ ภริยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๗ รูป ณ บริเวณหน้าเสาธง สถานเอกอัครราชทูตฯ ต่อมา เวลา ๑๐.๐๐ น. เริ่มพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องรัตนไมตรี โดยเอกอัครราชทูตฯ ประธานในพิธีฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น พระสงฆ์ไทยและจีนประกอบพิธีตามแบบเถรวาทและมหายาน โดยผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้ร่วมกันสวดมนต์บทฉันท์มคธเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ นำผู้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลตามลำดับ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในบริเวณพื้นที่พิธีด้วย