กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย และชาวไทยที่พำนักในออสเตรีย สโลวีเนีย และสโลวะเกีย รวมจำนวนประมาณ ๑๒๐ คน ได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศล เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ การเจริญพระพุทธมนต์ ต่อด้วยการถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน ๕ รูป ในโอกาสนี้
ผู้ร่วมงานได้ร่วมกันทำบุญถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย