กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา จัดกิจกรรมสวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา จัดกิจกรรมสวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๔ พ.ค. ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา จัดกิจกรรมสวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำหรับชุมชนไทยในกาตาร์ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายณัฐพล ขันธหิรัญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา เป็นประธานในพิธีฯ นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว