กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย จัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย จัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล โดยมีเรือโท โกเมศ กมลนาวิน เอกอัครราชทูต เป็นประธานในพิธีฯ พันเอกสุเทพ เขียวภักดี ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร นายอภิรักษ์ เเพพ่วง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย เเละครอบครัว พร้อมด้วยชุมชนไทยในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้เข้าร่วม 
 
ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้มอบอุปกรณ์การเรียน กีฬา เเละเก้าอี้ให้กับ นาย Moleleki Mokoana ประธาน เเละนาย Olebogeng Maphopha Service manager ศูนย์ Independence Living Center เเละผู้เเทนนักเรียน ๑๓ รายจากโรงเรียน Siyabonga Secondary School นครโจฮันเนสเบิร์ก ซึ่งชุมชนไทยในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ได้ร่วมใจสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก