กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการาจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมสวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการาจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมสวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๑๐ น. เอกอัครราชทูตพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต ได้เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ รร. Marmara Taksim นครอิสตันบูล โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ สมาชิกทีมประเทศไทย และครอบครัว รวมทั้งภาคเอกชนไทยและประชาชนชาวไทยในสาธารณรัฐตุรกี กว่า ๘๐ คนเข้าร่วมงาน โดยได้ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ๓ รูป ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์มาจากวัดธรรมวิหาร เมือง Hannover ประเทศเยอรมนี

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่กรุงอังการา ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๑๐ น. ด้วย