กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายศรายุธ กัลยาณมิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัว รวมทั้งชุมชนไทยในโรมาเนียและสาธารณรัฐบัลแกเรียเข้าร่วม นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการดังกล่าวมาตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

*******************************