กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จัดพิธีทำบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จัดพิธีทำบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดพิธีทำบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพุทธนานาชาติ เมือง Villejuif กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และภริยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยและข้าราชการ พร้อมคู่สมรส และเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทย รวมทั้งชุมชนชาวไทยและ Friends of Thailand เข้าร่วมในพิธี รวมทั้งสิ้นประมาณ ๘๐ คน 

 

เวลา ๑๐.๓๐ น. เอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และนำสวดมนต์คาถาถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ และภริยา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ กรวดน้ำ และรับพร

 

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนา เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวสดุดีถวายพระพรชัยมงคล และขอให้ประชาชนชาวไทยระลึกถึงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ประกอบด้วย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศ และขอให้คนไทยมีความรักความสามัคคี และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
และปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมุ่งมั่นและสุจริต นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ร่วมงานเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตด้วย

 

จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีได้รับชมการแสดงรำถวายพระพรโดยตัวแทนชุมชนไทย และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน