กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดพิธีทำบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดพิธีทำบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดพิธีทำบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู ราชอาณาจักรเบลเยียม โดยมีนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย ตลอดจนชาวไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กเข้าร่วมประมาณ ๘๐ คน

เวลา ๑๗.๐๐ น. เอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และนำสวดมนต์คาถาถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล
จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ และหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยและคู่สมรสร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ กรวดน้ำ และรับพร

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนา ผู้เข้าร่วมพิธีได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยร่วมบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มและอาหารแห้ง เพื่อนำไปมอบแก่ผู้ยากไร้ในเบลเยียม โดยมอบผ่านท่านพระราชวิสุทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีได้ทานอาหารค่ำร่วมกัน