กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดพิธีและกิจกรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

กิจกรรมทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดพิธีและกิจกรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในช่วงเช้าของวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดไทยลอสแอนเจลิส โดยมีนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คู่สมรส และประชาชนชาวไทยเข้าร่วม
 
จากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและแสดงอนุโมทนากถา ถวายเป็นพระราชกุศล และได้กล่าวคำอาเศียรวาทเพื่อถวายเป็นพระราชสดุดี
 
ต่อมาในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนั้น กงสุลใหญ่ฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คู่สมรส และประชาชนชาวไทย ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัดไทยลอสแอนเจลิส โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ทำความสะอาดจากนครลอสแอนเจลิส 
 
ในบริเวณงาน สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคลให้กับประชาชนที่มาร่วมงานด้วย โดยตลอดวันมีประชาชนเดินทางมาร่วมกิจกรรมและแสดงความจงรักภักดีอย่างหนาแน่น